Att spela poker online

Det finns flera sätt att spela poker online. Ett av de allra vanligaste spelen är Texas hold’em. Detta är den i dag mest spelade pokervarianten men den är en relativt nu medlem i poker familjen. I denna pokervariant spelas en av världens mest prestigefulla och största pokerturneringar, WSOP main event.

Hur spelar man?

I denna pokervariant ska spelaren ha två egna kort på hand och det ska ligga fem kort på bordet. Med dessa kort ska spelaren få ihop den allra bästa femkorts-handen. De fem korten som ligger på bordet kallas för bräda och de ska delas av alla spelare. Dessa kort läggs ut i tre olika omgångar. I ena omgången läggs tre kort, ut sedan ett kort, och sist ytterligare ett kort. Det spelar ingen roll hur många av korten som ligger på bordet, eller hur många kort som kommer från handen som spelaren använder när denne skapar sin femkorts-hand. Det allt handlar om är att man som spelare ska lyckas med att skapa den allra bästa pokerhanden med de givna korten. Om spelet går till showdown vinner den spelare med bäst pokerhand hela potten. Det finns flera ord som kan vara bra kunna, samt spelets tillvägagångssätt.

Ett mycket viktigt råd när man spelar detta spel är att vara selektiv med vilka händer man väljer att spela. Om man har nio motståndare kan man ofta räkna med att det finns någon som kommer att ha en bättre hand än den man har. Ofta kan man använda sig av en grundregel när det gäller att spela sina händer. Den fungerar som så att ju senare en spelare sitter i satsningsrunda, desto sämre och fler händer man kan generellt sett spela. Detta beror alltså helt på spelarens position.

Om man är fullständig nybörjare finns det många olika skolor för poker i Sverige. Där man kan lära sig precis hur man ska bli en bra spelare. Skolorna finns både i fysiska lokaler, och online. Medan man går dessa skolor lär man också ofta känna andra nybörjare som också vill lära sig dessa spännande spel. Ofta organiserar varje Pokerskola en resa i slutet av terminen där alla elever kan använda sina nya talanger. Detta är ett bra sätt att kunna träffa nya kontakter och lära sig än mer om spelen.

Om man ska börja spela Texas hold’em utan att ha gått i en pokerskola kan det dock vara bra att känna till några av spelets grundläggande principer och regler. Det kan till exempel vara bra att veta att det finns mörkar, eller tvångsinsatser, i spelet. Ofta går dessa till som så att båda spelarna till vänster om dealern får lägga lilla samt stora mörken innan de andra spelarna får sina kort. När dess mörkar har lagts får spelarna två kort var som inga andra spelare kan se. Dessa kort kallas hålkort. Härefter inleds satsningsrunda nummer ett. Då börjar spelaren som sitter till vänster om stora mörken. När denna första satsningsrunda är över läggs tre öppna kort på bordet. Dessa är floppen och alla får använda dem. När floppen ligger börjar man på satsningsrunda nummer två. Denna inleds av den spelare som är kvar i spelet och som sitter till vänster om givaren. När dessa satsningar gjorts läggs ett fjärde kort ut öppet bredvid floppen. Detta kort kallas fjärde gatan eller turn. Den tredje satsningsrundan tar sedan vid enligt precis samma princip som den föregående.

Efter detta läggs ett femte, och sista öppet kort ut bredvid turnen. Detta kallas för femte gatan eller river. Sedan spelar man den fjärde, och också sista satsningsrundan på samma sätt som de två tidigare rundorna spelats. Om fler än en spelare är kvar i spelet efter detta kommer spelet till det som kallas showdown. Här vinner den spelare som har den bästa femkorts-handen, och som fortfarande är kvar i spelet, hela potten.

I detta spel har spelaren som synes samma position genom hela handen. Spelare som agerar efteråt gör det generellt sett hela vägen fram till den allra sista satsningsrundan. Ofta är den en nackdel att sitta i en tidig position i Texas hold’em, eftersom man måste spela starkare händer. Om man sitter allra sist i rundan kan man göra det till en mycket stor fördel för sig själv.